• ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  25. Nëntor 2021, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi dhe kryesuesit e grupeve punues raportuan për aktivitetet e realizuara n...

 • IGrupi punues për çështje të arsimit

  Grupi punues për çështje të arsimit

  18 Nëntor 2021, Prizren Këshillin Konsultativ për Komunitete ( Grupi Punues për Çështje të Arsimit) organizoi  sot në Prizren,tryezën e rrumbullakët me temën ’’Gjendja në arsim p...

 • ITakimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  25 Tetor 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit anëtarët e grupi...

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  25. Nëntor 2021, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregull

 • Grupi punues për çështje të arsimit

  Grupi punues për çështje të arsimit

  18 Nëntor 2021, Prizren Këshillin Konsultativ për Komunitete ( Grupi Punues për Çështje t

 • Takimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  25 Tetor 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Pro

Latest News

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

25. Nëntor 2021, Prishtinë   Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt, në të cilin...

Grupi punues për çështje të arsimit

Grupi punues për çështje të arsimit

18 Nëntor 2021, Prizren Këshillin Konsultativ për Komunitete ( Grupi Punues për Çështje të Arsimit) organizoi  sot në...

Takimi i grupit punues për legjislacion

Takimi i grupit punues për legjislacion

25 Tetor 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Vlerësimin e...

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

21 tetor 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur...

Takimi i grupit punues për legjislacion

Takimi i grupit punues për legjislacion

21 Shtator 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Financat e...

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

22 Korrik 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim...

Facebook