• ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  31. Tetor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin kryesuesi i Këshillit, dhe kryesuesit e grupeve punuese i informuan anëtarët ...

 • ITakimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  28 Tetor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projekt Udhëzimin Administrativ për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komitetev...

 • ITakimi me komunitetin Ashkali

  Takimi me komunitetin Ashkali

  25 Tetor 2019, Prishtinë   Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, mbajtën takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit ashkali, pjesëmarrëse në procesin e nominimit si dh...

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  31. Tetor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt m

 • Takimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  28 Tetor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Pro

 • Takimi me komunitetin Ashkali

  Takimi me komunitetin Ashkali

  25 Tetor 2019, Prishtinë   Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, mbajtën takim

Latest News

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

31. Tetor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin...

Takimi i grupit punues për legjislacion

Takimi i grupit punues për legjislacion

28 Tetor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projekt Udhëzimin Administrativ...

Takimi me komunitetin Ashkali

Takimi me komunitetin Ashkali

25 Tetor 2019, Prishtinë   Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, mbajtën takim me organizatat përfaqësuese të...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

26. Shtator 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor, në të cilin...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

30. Gusht 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt mujor. Në takim...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

31. Korrik 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim rekomandimet...

Facebook