• IKomunikatë për shtyp 25 maj 2017

  Komunikatë për shtyp 25 maj 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Pejë, më 25 maj 2017 Hotel Dukagjini Kryesuesi i Këshillit, Gazmen Salijević, tre kryesuesit e grupeve punuese, z. Lendrit Qeli, kryesues Grupit Punues ...

 • IKomunikatë për shtyp 11 maj 2017

  Komunikatë për shtyp 11 maj 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Mitrovicë, më 11 maj 2017 Kryesuesi i Këshillit, z. Gazmen  Salijević, dy kryesueset e grupeve punuese, znj. Sanja Vuković, kryesuese e Grupit Punues p...

 • IKomunikatë për shtyp 08 maj 2017

  Komunikatë për shtyp 08 maj 2017

  Me ftesë të organizatës, TRENTINO CON I BALCANI, nga Italia, kryesia e Këshillit, përfaqësuesi i Zyrës së Presidentit, anëtar në Këshill si dhe katër zyrtarët e Sekretariatit të Këshill...

 • Komunikatë për shtyp 25 maj 2017

  Komunikatë për shtyp 25 maj 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Pejë, më 25 maj 2017 Hotel Dukagjini Kryesuesi i Kësh

 • Komunikatë për shtyp 11 maj 2017

  Komunikatë për shtyp 11 maj 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Mitrovicë, më 11 maj 2017 Kryesuesi i Këshillit, z. Gaz

 • Komunikatë për shtyp 08 maj 2017

  Komunikatë për shtyp 08 maj 2017

  Me ftesë të organizatës, TRENTINO CON I BALCANI, nga Italia, kryesia e Këshillit, përfaqësuesi

Latest News

Komunikatë për shtyp 25 maj 2017

Komunikatë për shtyp 25 maj 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Pejë, më 25 maj 2017 Hotel Dukagjini Kryesuesi i Këshillit, Gazmen Salijević, tre kryesuesit e...

Komunikatë për shtyp 11 maj 2017

Komunikatë për shtyp 11 maj 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Mitrovicë, më 11 maj 2017 Kryesuesi i Këshillit, z. Gazmen  Salijević, dy kryesueset...

Komunikatë për shtyp 08 maj 2017

Komunikatë për shtyp 08 maj 2017

Me ftesë të organizatës, TRENTINO CON I BALCANI, nga Italia, kryesia e Këshillit, përfaqësuesi i...

Komunikatë për shtyp 02 maj 2017

Komunikatë për shtyp 02 maj 2017

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 02 maj 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225  Grupi Punues për...

Komunikatë për shtyp 28 prill 2017

Komunikatë për shtyp 28 prill 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 28 prill 2017 Hotel Sirius Zëvendës kryesuesi i Këshillit, Darko Dimitrijević si dhe...

Komunikatë për shtyp 27 prill 2017

Komunikatë për shtyp 27 prill 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 27 prill 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I  Këshilli Konsultativ për Komunitete sot...

Facebook