• IKomunikatë për shtyp 14 nëntor 2017

  Komunikatë për shtyp 14 nëntor 2017

  Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Kamenicë, më 14 nëntor 2017 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në bashkëpunim, me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët më 14 nëntor 2017, ka or...

 • IKomunikatë për shtyp 10 nëntor 2017

  Komunikatë për shtyp 10 nëntor 2017

  Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 10 nëntor 2017 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në bashkëpunim, me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët më 10 nëntor 2017, ka o...

 • IKomunikatë për shtyp 31 tetor 2017

  Komunikatë për shtyp 31 tetor 2017

  Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë 31 tetor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Legjislacion ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën ka shqyrtuar Projekt Strategjinë ...

 • Komunikatë për shtyp 14 nëntor 2017

  Komunikatë për shtyp 14 nëntor 2017

  Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Kamenicë, më 14 nëntor 2017 Grupi Punues për Çësh

 • Komunikatë për shtyp 10 nëntor 2017

  Komunikatë për shtyp 10 nëntor 2017

  Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 10 nëntor 2017 Grupi Punues për Çës

 • Komunikatë për shtyp 31 tetor 2017

  Komunikatë për shtyp 31 tetor 2017

  Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë 31 tetor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi

Latest News

Komunikatë për shtyp 14 nëntor 2017

Komunikatë për shtyp 14 nëntor 2017

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Kamenicë, më 14 nëntor 2017 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve,...

Komunikatë për shtyp 10 nëntor 2017

Komunikatë për shtyp 10 nëntor 2017

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 10 nëntor 2017 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve,...

Komunikatë për shtyp 31 tetor 2017

Komunikatë për shtyp 31 tetor 2017

Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë 31 tetor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Legjislacion ka...

Press Release October 26. 2017

Press Release October 26. 2017

President Thaçi participated at the Regional Conference on the Protection and Promotion of Human Rights...

Komunikatë për shtyp 17 tetor 2017

Komunikatë për shtyp 17 tetor 2017

Kryesia e Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 17 tetor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Kryesia e...

Komunikatë për shtyp 27 shtator 2017

Komunikatë për shtyp 27 shtator 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 27 shtator 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka...

Facebook