• IKomunikatë për shtyp 29 qershor 2017

  Komunikatë për shtyp 29 qershor 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 29 qershor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II  Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt mujore, në të...

 • IKomunikatë për shtyp 22 qershor 2017

  Komunikatë për shtyp 22 qershor 2017

  Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, më 22 qershor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225  Grupi Punues për Legjislacion, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët e grupit punu...

 • IKomunikatë për shtyp 30 maj 2017

  Komunikatë për shtyp 30 maj 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 30 maj 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I  Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt mujore, në të cil...

 • Komunikatë për shtyp 29 qershor 2017

  Komunikatë për shtyp 29 qershor 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 29 qershor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla

 • Komunikatë për shtyp 22 qershor 2017

  Komunikatë për shtyp 22 qershor 2017

  Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, më 22 qershor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 

 • Komunikatë për shtyp 30 maj 2017

  Komunikatë për shtyp 30 maj 2017

  Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 30 maj 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I

Latest News

Komunikatë për shtyp 13 korrik 2017

Komunikatë për shtyp 13 korrik 2017

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 13 korrik 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225  Grupi Punues...

Komunikatë për shtyp 29 qershor 2017

Komunikatë për shtyp 29 qershor 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 29 qershor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II  Këshilli Konsultativ për Komunitete,...

Komunikatë për shtyp 22 qershor 2017

Komunikatë për shtyp 22 qershor 2017

Grupi Punues për Legjislacion Prishtinë, më 22 qershor 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225  Grupi Punues për Legjislacion,...

Komunikatë për shtyp 30 maj 2017

Komunikatë për shtyp 30 maj 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 30 maj 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I  Këshilli Konsultativ për Komunitete,...

Komunikatë për shtyp 25 maj 2017

Komunikatë për shtyp 25 maj 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Pejë, më 25 maj 2017 Hotel Dukagjini Kryesuesi i Këshillit, Gazmen Salijević, tre kryesuesit e...

Komunikatë për shtyp 11 maj 2017

Komunikatë për shtyp 11 maj 2017

Këshilli Konsultativ Për Komunitete Mitrovicë, më 11 maj 2017 Kryesuesi i Këshillit, z. Gazmen  Salijević, dy kryesueset...

Facebook