• ITakimi i grupit punues për çështje të punësimit

  Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

  11 Korrik 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi   Grupi punues për çështje të punësimit dhe çështjet sociale në mbledhjen e sotme shqyrtoi dhe hartoi...

 • IPunëtoria e Këshillit, e mbështetur nga OSBE-ja

  Punëtoria e Këshillit, e mbështetur nga OSBE-ja

  04-05. Korrik 2019, Prevallë     Më 4 dhe 5 korrik në Prevallë në komunën e Prizrenit, misioni i OSBE-së në Kosovë mbështeti punëtorinë për Këshillin Konsultativ për Komunitete, n...

 • ITakimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  03 Korrik 2019, Prishtinë     Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Financat e Pushtetit Lokal dhe Projekt Strategjinë Shtetërore për Migrim ...

 • Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

  Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

  11 Korrik 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi   Grupi p

 • Punëtoria e Këshillit, e mbështetur nga OSBE-ja

  Punëtoria e Këshillit, e mbështetur nga OSBE-ja

  04-05. Korrik 2019, Prevallë     Më 4 dhe 5 korrik në Prevallë në komunën e Prizrenit, mi

 • Takimi i grupit punues për legjislacion

  Takimi i grupit punues për legjislacion

  03 Korrik 2019, Prishtinë     Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqy

Latest News

Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

11 Korrik 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi   Grupi punues për çështje...

Punëtoria e Këshillit, e mbështetur nga OSBE-ja

Punëtoria e Këshillit, e mbështetur nga OSBE-ja

04-05. Korrik 2019, Prevallë     Më 4 dhe 5 korrik në Prevallë në komunën e Prizrenit, misioni...

Takimi i grupit punues për legjislacion

Takimi i grupit punues për legjislacion

03 Korrik 2019, Prishtinë     Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

25. Qershor 2019, Prishtinë Këshilli Konsultativ ka mbajtur takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi i...

Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

10 Qershor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të...

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

24 Qershor 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, diskutoi lidhur  me zvogëlimin e kuotës...

Facebook