• ITakimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  30. Qershor 2020, Prishtinë Foto nga Arkiva Këshilli Konsultativ për Komunitete, mbajti takimin e rregullt sot nëpërmes zoom platformës. Kryesuesi i Këshillit, dhe kryesuesit e grupeve punu...

 • ITakimi me komunitetin Ashkali

  Takimi me komunitetin Ashkali

  23 Qershor 2020, Prishtinë     Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, mbajtën takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit ashkali, pjesëmarrëse në procesin e nominimit s...

 • IKAMU BİLDİRİSİ

  KAMU BİLDİRİSİ

        REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTITREPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENTREPUBLIKA KOSOVO – KANCELARIJA PREDSEDNIKA SEKRETARIATI I KËSHILLIT KONSULTATIV PËR KOMUNITETES...

 • Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

  30. Qershor 2020, Prishtinë Foto nga Arkiva Këshilli Konsultativ për Komunitete, mbajti takim

 • Takimi me komunitetin Ashkali

  Takimi me komunitetin Ashkali

  23 Qershor 2020, Prishtinë     Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, mbajtën ta

 • KAMU BİLDİRİSİ

  KAMU BİLDİRİSİ

        REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTITREPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENT

Latest News

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

30. Qershor 2020, Prishtinë Foto nga Arkiva Këshilli Konsultativ për Komunitete, mbajti takimin e rregullt sot nëpërmes...

Takimi me komunitetin Ashkali

Takimi me komunitetin Ashkali

23 Qershor 2020, Prishtinë     Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, mbajtën takim me organizatat përfaqësuese të...

KAMU BİLDİRİSİ

KAMU BİLDİRİSİ

      REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTITREPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENTREPUBLIKA...

Takimi i grupit punues për legjislacion

Takimi i grupit punues për legjislacion

22 Qershor 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot diskutoi lidhur me...

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

11. Qershor 2020, Prishtinë Foto nga Arkiva Këshilli Konsultativ në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me...

Takimi i grupit punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale

Takimi i grupit punues për çështje të punësimit dhe çështje...

09 Qershor 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e...

Facebook