Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

30. Qershor 2021, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur sot takimin e rregullt mujor. Në takim kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese i informuan anëtarët për aktivitetet e realizuara dhe takimet e mbajtura, si dhe për çështjet  e trajtuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit.