Takimi i grupit punues për çështje të arsimit

22 Korrik 2021, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim rekomandimin për Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Pas shqyrtimit dhe diskutimeve, anëtarët u pajtuan që të njëjtin t’ia përcjellin për miratim në takimin e radhës Këshillit, dhe m pas t’ia dërgojnë MASHTI-it.