11 Prill 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, ka pritur në takim përfaqësueset nga Akademia politike…
08 Prill 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Kulturës, mbajtën takimin e përbashkët, në të…
28 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takim e mbajtur sot shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës së Këshillit, për vitin 2018.…
26 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi Grupi Punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale në takimin e mbajtur, diskutoi reth përgatitjes për…
22 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të arsimit Grupi Punues për Çështje të Arsimit, ka mbajtur sot takim, në të cilin morën pjesë z. Bajrush…
21 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur takimin sot, ku morën pjesë edhe zyrtarë të Zyrës…
08 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur shqyrtoi Projektligjin për të Drejtat Pronësore të Shtetasve të…
07 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të kulturës Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë…
28 Shkurt 2019, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin e rregullt mujor, në të cilin kryesuesi i Këshillit, dhe kryesuesit e grupeve punuese i…
21 Shkurt 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, organizoi një takim për shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare.…