25. Nëntor 2021, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti sot takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi dhe kryesuesit e grupeve punues raportuan për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve…
18 Nëntor 2021, Prizren Këshillin Konsultativ për Komunitete ( Grupi Punues për Çështje të Arsimit) organizoi sot në Prizren,tryezën e rrumbullakët me temën ’’Gjendja në arsim për pjesëtarët e komuniteteve…
28. Tetor 2021, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot, propozoi përfaqësuesit e komuniteteve gjuhësore në Bordin për Politika të Gjuhëve. Në takim Këshilli, zgjodhi kryesinë në…
25 Tetor 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit anëtarët e grupit punues u…
21 tetor 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me organizimin e një tryeze të rrumbullakët me drejtorët e arsimit dhe koordinatorët…
31. Gusht 2021, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim rekomandimin e Grupit Punues për Çështje të Kulturës, i cili do t’i dërgohet…
27 Shtator 2021, Prishtinë Grupi punues për çështje të gjuhëve me rastin e shënimit të Ditës Europiane të Gjuhëve, 26 Shtatori, mbajti sot takim, në të cilin morri pjesë edhe…
27 Shtator 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, mbajti takimin në të cilin mori pjesë, z. Resul Makreshi, Zëvendës Ministër në Ministrinë e Financave, Punës…
21 Shtator 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Financat e Pushtetit Lokal. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit anëtarët e grupit punues u pajtuan…
21 Shtator 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimi e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Financat e Pushtetit Lokal. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit anëtarët e grupit punues u pajtuan…