30. Qershor 2020, Prishtinë Foto nga Arkiva Këshilli Konsultativ për Komunitete, mbajti takimin e rregullt sot nëpërmes zoom platformës. Kryesuesi i Këshillit, dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve…
23 Qershor 2020, Prishtinë Përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Këshill, mbajtën takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit ashkali, pjesëmarrëse në procesin e nominimit si dhe me përfaqësues të tjerë të…

NJOFTIM PUBLIK

23 Qershor 2020
 REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTITREPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENTREPUBLIKA KOSOVO – KANCELARIJA PREDSEDNIKA SEKRETARIATI I KËSHILLIT KONSULTATIV PËR KOMUNITETESEKRETARIAT OF THE CONSULTATIVE COUNCIL FOR COMMUNITIESSEKRETARIAT…
22 Qershor 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot diskutoi lidhur me iniciativën për njohjen e statusit, komunitetit malazez dhe kroat në Kushtetutën e Republikës së…
11. Qershor 2020, Prishtinë Foto nga Arkiva Këshilli Konsultativ në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me gjendjen e komuniteteve jo shumicë gjatë kohës së Pandemisë COVID 19. Në takim…
09 Qershor 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot diskutoi lidhur me dëmet e shkaktuara në bujqësi, gjatë periudhës së Pandemisë…
04 Qershor 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi Projekt Udhëzimin Administrativ për Procedurën e Emërimit të Nënkryetarëve në Komuna. Pas diskutimeve anëtarët e grupit…

Kryesia e Këshillit

04 Qershor 2020
04 Qershor 2020, Prishtinë Kryesia e Këshillit Konsultativ për Komunitete, priti sot në takim përfaqësuesit nga Institucioni i Avokatit të Popullit, me të cilët diskutuan për çështjet e të drejtave…
10 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me inicimin e nismës për shpalljen e Ditës së Diversitetit Kulturor në Kosovë, si një…
06 Mars 2020, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me vizitat në Drejtoritë për rini, sport…