Komunikatë për shtyp 21 prill 2017

Kryesia e Këshillit

Prishtinë, më 21 prill 2017

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 

Kryesia dhe kryesuesit e grupeve punuese të Këshillit, kanë mbajtur sot mbledhje në të cilën kanë diskutuar lidhur me përgatitjet për Tryezën e Rrumbullakët, me përfaqësuesit e Komiteteve për Komunitete në regjionin e Prishtinës. Tryeza mbështetet nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në Kosovë.