Zgjidhen drejtuesit e grupit punues për çështje të gjuhëve

5 Dhjetor 2018, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues. Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Şerafedin Ȍmer, ndërsa zëvendës kryesuese znj. Dragana Serafimović. Anëtarët e grupit punues në vazhdim të takimit diskutuan për organizimin e punës së grupit punues në të ardhmen.