Zgjidhen drejtuesit e grupit punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale

 

10 Dhjetor 2018, Prishtinë

 

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesen e grupit punues.

Kryesues i grupit punues u zgjodh z. Lazar Radulović, ndërsa zëvendës kryesuese znj. Ivana Đokić. Anëtarët e grupit punues në vazhdim të takimit diskutuan për organizimin e punës së grupit punues në të ardhmen