Kryesia e Këshillit shqyrtuan planin e punës

21 Dhjetor 2018, Prishtinë

Foto: Kryesia e Këshillit me Sekretariatin

 

 

Në takimin e Kryesisë së Këshillit u diskutua dhe u shqyrtua plani vjetor i punës për vitin 2019, i cili pritet edhe të miratohet në takimin e radhës së Këshillit.