Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

25 Janar 2019, Prishtinë

Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

 

Grupi Punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale në takimin e mbajtur, diskutoi lidhur mbi të drejtën e banimit në Mitrovicën e Veriut, si dhe për organizimin e aktiviteteve në të ardhmen nga grupi punues.