Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

24 Janar 2019, Prishtinë

Foto: Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

 

Grupi Punues për Çështje Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me trashëgiminë kulturore në Kosovë, si dhe për punën të grupit të punës dhe problemet me të cilat ballafaqohen komunitetet jo shumicë.