Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

15 Shkurt 2019, Prishtinë

Foto: Takimi I Këshillit 

 

 

Këshilli Konsultativ për Komunitete organizoi takim solemn për shënimin e 11 vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Zëvendës kryesusi i Këshillit, z. Berhil Šasivari, si dhe anëtarët Lazar Radulović, Şerafedin Omer, Salif Zeqiri, Adelina Qoraj Emini, Emrah Cermjani, Gyltene Osmani, Senada Sagdati dhe Cicilija Čolakić, me nga një fjalë rasti përshëndetën të pranishmit dhe uruan për njëmbëdhjetë vjetorin e Pavarësisë së Republikës së Kosovës.