Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

07 Mars 2019, Prishtinë

 

 

Grupi Punues për Çështje Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me shënimin e ditës Botërore e Diversitetit Kulturor për Dialog dhe Zhvillim.