Takimi i grupit punues për legjislacion

13 Maj 2019, Prishtinë

 

 

Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Partneritet Publiko Privat. Pas shqyrtimit, kryesuesi i grupit punues, z. Berhil Šasivari, konstatoi se projektligji nuk prek të drejtat e pjesëtarëve të komuniteteve, dhe se nuk kanë ndonjë koment shtesë në të.