Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

21 Maj 2019, Prishtinë

 

Grupi Punues për Çështje të Kulturës, mbajti takim për shënimin e ditës botërore  diversiteti kulturor për dialog dhe zhvillim. Në takim mori pjesë znj. Esin Şişko, përfaqësuese nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e cila me këtë rast i përshëndeti dhe ju uroi pjesëmarrësve të takimit ditën botërore diversiteti kulturor për dialog dhe zhvillim. Për rëndësinë e kësaj dite, diskutuan edhe kryesuesi i Këshillit, z.  Živoin Ćirković,  kryesuesi i grupit punues, z. Dejan Repanović, anëtari z. Ridvan Gashi, anëtarja znj. Anesa Čolaković.