Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

10 Qershor 2019, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me hartimin e një broshure për komunitetet jo shumicë.