Takimi i grupit punues për legjislacion

03 Korrik 2019, Prishtinë

 

 

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Financat e Pushtetit Lokal dhe Projekt Strategjinë Shtetërore për Migrim 2019 – 2023. Në Projekt strategjinë, grupi punues, nuk pati komente, ndërsa për projektligjin, mbetën të konsultohen edhe njëherë.