Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

21 Tetor 2019, Prishtinë

 

 

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot, diskutoi për ndihmat sociale dhe luftën kundër varfërisë. Pas diskutimeve, anëtarët e grupit punues u pajtuan që të shohin mundësinë më të mirë, për adresimin e kësaj çështje në të ardhmen.