Takimi i grupit punues për çështje të kulturës

04 Shkurt 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me aktivitetet e Grupit në përputhje me planin vjetor të punës të Këshillit.