Grupi Punues për Çështje të Arsimit Prishtinë, më 11 Prill 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në mbledhjen e mbajtur sot ka diskutuar lidhur…
Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 6 Prill 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi punues për çështje të kulturës, sot mbajti takimin e saj për të diskutuar…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Prishtinë, më 30 mars 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin e rregullt mujor, ku shqyrtoi dhe miratoi raportin vjetor…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 28 Mars 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët…
Grupi Punues për Çështje të Legjislacionit Prishtinë, më 27 Mars 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Legjislacion, ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit…
Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 22 mars 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Këshilli Konsultativ për Komunitete në punëtorinë e organizuar dhe të mbajtur, më 15 –17 mars 2018, ka shqyrtuar propozim raportin vjetor të punës, për vitin 2017.…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 01 mars 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-1 Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën kryesuesi i Këshillit,…
Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale Prishtinë, më 26 shkurt 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-302 Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, ka mbajtur…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 06 shkurt 2018 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve ka mbajtur sot mbledhje në të cilën ka…