Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 30 maj 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt mujore, në të cilën kryesuesi i…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Pejë, më 25 maj 2017 Hotel Dukagjini Kryesuesi i Këshillit, Gazmen Salijević, tre kryesuesit e grupeve punuese, z. Lendrit Qeli, kryesues Grupit Punues për Çështje të…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Mitrovicë, më 11 maj 2017 Kryesuesi i Këshillit, z. Gazmen Salijević, dy kryesueset e grupeve punuese, znj. Sanja Vuković, kryesuese e Grupit Punues për Çështje të…
Me ftesë të organizatës, TRENTINO CON I BALCANI, nga Italia, kryesia e Këshillit, përfaqësuesi i Zyrës së Presidentit, anëtar në Këshill si dhe katër zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit kanë…
Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve Prishtinë, më 02 maj 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur sot mbledhje në të cilën i…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 28 prill 2017 Hotel Sirius Zëvendës kryesuesi i Këshillit, Darko Dimitrijević si dhe katër (4) kryesuesit e grupeve punuese, z. Lendrit Qeli, kryesuesi i…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 27 prill 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete sot mbajti mbledhjen e rregullt mujore në të cilën kryesuesi i Këshillit…
Kryesia e Këshillit Prishtinë, më 21 prill 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Kryesia dhe kryesuesit e grupeve punuese të Këshillit, kanë mbajtur sot mbledhje në të cilën kanë diskutuar…
Grupi Punues për Çështje të Kulturës Prishtinë, më 13 prill 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225 Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët…
Këshilli Konsultativ Për Komunitete Prishtinë, më 30 mars 2017 Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II Këshilli Konsultativ për Komunitete sot e mbajti takimin e rregullt në të cilin z. Veton Berisha,…