Grupi Punues për çështje të Gjuhëve Prishtinë, 25. maj 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt. Në mbledhje anëtarët e…
Grupi Punues për çështje të Arsimit Prishtinë, 14. maj 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Grupi Punues për Çështje të Arsimit, ka mbajtur mbledhjen e rregullt sot. Me ftesë të grupit…
Grupi Punues për çështje të Kulturës Prishtinë, 13. maj 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Grupi Punues për Çështje të Kulturës, ka mabjtur sot mbledhjen e rregullt. Në mbledhje prezentuan znj.…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Prishtinë, 30. prill 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt. Kryesuesi i Këshillit z. Darko Dimitrijević dhe kryesuesit…
Grupi Punues për Punësim dhe Çështje Sociale Prishtinë, 27. prill 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Grupi Punues për Punësim dhe Çështje Sociale ka mbajtur sot mbledhje. Në mbledhje është shqyrtuar…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Prishtinë, 31. mars 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt. Në mbledhje para anëtarëve të Këshillit raportuan katër…
Grupi Punues për çështje të Gjuhëve Prishtinë, 26. mars 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve ka mbajtur sot mbledhje. Në mbledhjen e mbajtuar anëtarët e…
Grupi Punues për çështje të Kulturës Prishtinë, 25. mars 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën është diskutuar lidhur…
Grupi Punues për çështje të Arsimit Prishtinë, 05. mars 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla N-10 Grupi Punues për Çështje të Arsimit, mbajti sot mbledhjen e rregullt. Në mbledhje anëtarët e grupit…
Këshilli Konsultativ për Komunitete Prishtinë, 27. shkurt 2015Ndërtesa e Kuvendit, salla S-II Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt. Në mbledhje Këshilli miratoi vendimin për emërimin e…