28 Shkurt 2019, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takimin e rregullt mujor, në të cilin kryesuesi i Këshillit, dhe kryesuesit e grupeve punuese i…
21 Shkurt 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, organizoi një takim për shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare.…
15 Shkurt 2019, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete organizoi takim solemn për shënimin e 11 vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Zëvendës kryesusi i Këshillit,…
31 Janar 2019, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti takimin e rregullt mujor, të parin për vitin 2019. Në takim kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e…
24 Janar 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të kulturës Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë…
25 Janar 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimit Grupi Punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale në takimin e mbajtur, diskutoi lidhur mbi të…
24 Janar 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur, shqyrtoi programin legjislativ dhe planin vjetor të dokumenteve strategjike…
22 Janar 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës Grupi punues për çështje të gjuhëve diskutoi për festimin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare. Kryesuesi i…
18 Janar 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të arsimit Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur, diskutoi lidhur me kurikulën e re, sfidat…
27 Dhjetor 2018, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur takim e rregullt dhe të fundit për këtë vit, në të cilin shqyrtoi dhe miratoi propozim…