14 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me shtypjen e teksteve mësimore dhe literaturës tjetër, dhënien e testit të maturës…
13 Maj 2019, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Partneritet Publiko Privat. Pas shqyrtimit, kryesuesi i grupit punues, z. Berhil Šasivari, konstatoi se…
07 Mars 2019, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me shënimin e ditës Botërore e Diversitetit…
Prishtinë, më 12 Prill 2019 Bazuar në planin e punës së hartuar, sot përfaqësuesit Rom në Këshillin Konsulltativ për Komunitete kanë mbajtur takimin e tyre bashkëbisedues me antarët Rom të…
24 Prill 2019, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur sot takimin e rregullt mujor. Në takim, kryesuesi i Këshillit, z. Živoin Ćirković, i informoi në…
11 Prill 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, ka pritur në takim përfaqësueset nga Akademia politike…
08 Prill 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Kulturës, mbajtën takimin e përbashkët, në të…
28 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi I Këshillit Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takim e mbajtur sot shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës së Këshillit, për vitin 2018.…
26 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimi Grupi Punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale në takimin e mbajtur, diskutoi reth përgatitjes për…
22 Mars 2019, Prishtinë Foto: Takimi i grupit punues për çështje të arsimit Grupi Punues për Çështje të Arsimit, ka mbajtur sot takim, në të cilin morën pjesë z. Bajrush…