23 Mars 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi për njohjen e mangësive, eliminimin e mangësive dhe përmirësimin e arsimit online. Anëtarët e…
22 Mars 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion dhe Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot, shqyrtuan Projektligjin për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive…
03 Mars 2021, Prishtinë Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me legjislacionin për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve jo shumicë, vendet e rezervuara. Pas…
25. Shkurt 2021, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot shqyrtoi propozim rekomandimin e Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve, për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Institutin Kombëtar…
23 Shkurt 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit kanë diskutuar lidhur me aktivitete kulturore gjatë pandemisë. Gjithashtu, grupi…
23 Shkurt 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Arsimit në takimin e mbajtur sot, diskutoi për sistemin arsimor dhe problemet e arsimtarëve në komunitetin goran, si dhe për njohjen…
22 Shkurt 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, organizoi një takim për shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare. Të gjithë folësit në diskutmet e tyre theksuan rëndësinë…
28. Janar 2021, Prishtinë Këshilli Konsultativ për Komunitete, mbajti takimin e rregullt sot. Kryesuesi i Këshillit, dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy…
26 Janar 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështjet e Punësimit dhe Çështje Sociale në takimin e mbajtur sot, ka diskutuar lidhur me Planin e Grupit Punës për vitin 2021.
26 Janar 2021, Prishtinë Grupi Punues për Çështjet e Kulturës në takimin e mbajtur sot, ka diskutuar lidhur me Planin e Grupit Punës për vitin 2021.