26 Shtator 2018, Prishtinë - Presidenti i Republikës së Kosovës z. Hashim Thaçi, ka emëruar anëtarët e rinj të Këshillit Konsultativ për Komunitete (KKK). Foto Arkiva Mandati i anëtarit të…
Prishtinë, më 2 Gusht 2018Ndërtesa e Kuvendit, salla C-203 Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur mbledhjen e rregullt mujore, ku u bë miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit. Sipas…
Marash, Prizren 1 Gusht, 2018 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të Këshillit.Pas përfundimit të afatit ligjor për aplikime…
Marash, Prizren 31 Korrik, Marash, Prizren Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të Këshillit.Pas përfundimit të afatit ligjor për…
Hotel Meka, Dragash 30 Korrik 2018 Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të Këshillit.Pas përfundimit të afatit ligjor për…
Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla C 203 30 Korrik 2018, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të…
 Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 27 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të…
 Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 27 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj të…
 Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 27 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj…
 Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Salla N 303 26 Korrik, Prishtinë Sekretariati i Këshillit Konsultativ për Komunitete (S-KKK), sot ka organizuar zgjedhjet e brendshme për anëtar të rinj…