Grupet punuese të KKK-së

 

  I.              Grupi Punues për Çështje të Arsimit:

 1.  Atakan Koro, anëtar – komuniteti turk

 2.  Fehim Sali, anëtar – komuniteti goran

 3.  Gyltene Osmani, anëtare - komuniteti ashkali

 4.  Senad Gushani, anëtar – komuniteti rom

 5.  Senada Sagdati, anëtare -  komuniteti boshnjak

 

II.            Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale:

 1.    Adelina Qorraj Emini, anëtare - komuniteti egjiptian

 2.    Zoran Djokić, anëtar – komuniteti serb

 3.    Josip Cirimotić, anëtar – komuniteti kroat

 4.    Denis Ivić, anëtar – komuniteti malazez

 5.    Lidon Pajaziti, anëtar – përfaqësues i Qeverisë

  

III.           Grupi Punues për Çështje të Kulturës:

 1.    Amra Zaimi, anëtare – komuniteti goran

 2.    Dejan Repanović, anëtar – komuniteti serb

 3.    Sevim Bërveniku, anëtare – komuniteti turk

 4.    Besart Jashari, anëtar – komuniteti ashkali

 5.    Suhat Ademi, anëtar - përfaqësues i Qeverisë

  

IV.          Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve:

 1.    Ridvan Gashi, anëtar – komuniteti rom

 2.    Dragana Mitić, anëtare – komuniteti seer

 3.    Almedin Fejza, anëtar – komuniteti boshnjak

 4.    Vesna Dabetić, anëtare – komuniteti malazez

 5.    Josipa Čolakić, anëtare -  komuniteti kroat

  

V.           Grupi Punues për Legjislacion:

 1.    Agim Ferati, anëtar - komuniteti bosnjak

 2.    Gülten Nobırda, anëtar – komuniteti turk

 3.    Petar Djordjević, anëtar – komuniteti serb

 4.    Fatmir Zymberi, anëtar – komuniteti egjiptian

 5.    Ivan Milojević, anëtar – përfaqësues i Qeverisë