• ISaopštenje za štampu 25. maj 2017. godine

  Saopštenje za štampu 25. maj 2017. godine

  Savetodavno veće za zajednice Peć, 25. maj 2017. godine  Hotel Dukagjini Predsedavajući Veća, Gazmen Salijević, tri predsedavajuća radnih grupa, g. Lendrit Qeli, predsedavajći radne grupe...

 • ISaopštenje za štampu 11. maj 2017. godine

  Saopštenje za štampu 11. maj 2017. godine

  Savetodavno veće za zajednice Mitrovica, 11. maj 2017. godine  Predsedavajući Veća g. Gazmen Salijević, dvoje predsedavajućih radnih grupa, gđa. Sanja Vuković predsedavajuća Radne grupe z...

 • ISaopštenje za štampu 08. maj 2017. godine

  Saopštenje za štampu 08. maj 2017. godine

  Na poziv organizacije, TRENTINO CON I BALCANI iz Italije, predsedništvo Veća, predstavnik Kancelarije Predsednika, član u Veću i četri službenika sekretarijata Veća posetili su Trento i Bolzano...

 • Saopštenje za štampu 25. maj 2017. godine

  Saopštenje za štampu 25. maj 2017. godine

  Savetodavno veće za zajednice Peć, 25. maj 2017. godine  Hotel Dukagjini Predsedavajući Ve

 • Saopštenje za štampu 11. maj 2017. godine

  Saopštenje za štampu 11. maj 2017. godine

  Savetodavno veće za zajednice Mitrovica, 11. maj 2017. godine  Predsedavajući Veća g. Gazmen

 • Saopštenje za štampu 08. maj 2017. godine

  Saopštenje za štampu 08. maj 2017. godine

  Na poziv organizacije, TRENTINO CON I BALCANI iz Italije, predsedništvo Veća, predstavnik Kancelar

Najnovije Vesti