• ISastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  02. Jun 2022, Priština Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog preporuke Radne grupe za pitanja jezika za opštinu Prizren i Ministarstvo kulture, omladine i ...

 • ISastanak sa OEBS - om

  Sastanak sa OEBS - om

  26. Maj 2022. godine, Priština       Predsedavajući Veća g. Agim Ferati, zamenica predsjedavajućeg gđa. Gűlten Nobırda i sekretar Veća, gđa. Nafiye Gaş, primila je na sastanku ambasad...

 • ISastanak radne grupe za pitanja jezika

  Sastanak radne grupe za pitanja jezika

  26. Maj 2022. godine, Priština Radna grupa za pitanja jezika je na današnjem sastanku, razmotrila nacrte preporuka koje će biti prosleđene Ministarstvu Kulture Omladine i Sporta, Opštini Pri...

 • Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  02. Jun 2022, Priština Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je pre

 • Sastanak sa OEBS - om

  Sastanak sa OEBS - om

  26. Maj 2022. godine, Priština       Predsedavajući Veća g. Agim Ferati, zamenica predsjed

 • Sastanak radne grupe za pitanja jezika

  Sastanak radne grupe za pitanja jezika

  26. Maj 2022. godine, Priština Radna grupa za pitanja jezika je na današnjem sastanku, razmot

Najnovije Vesti