• ISaopštenje za štampu 15. septembar 2017. godine

  Saopštenje za štampu 15. septembar 2017. godine

  Radna grupa za pitanja kulture Priština, 15. septembar 2017. godine  Zgrada Skupštine, sala N-225 Radna grupa za pitanja kulture održala je sastanak, na kojem su članovi radne grupe diskutov...

 • ISaopštenje za štampu 14. septembar 2017. godine

  Saopštenje za štampu 14. septembar 2017. godine

  Radna grupa za pitanja obrazovanja Priština, 14. septembar 2017. godine  Predsedavajući Radne grupe za pitanja obrazovanja g. Lendrit Qeli, član radne grupe g. Seljatin Emini i službenici Sek...

 • ISaopštenje za štampu 07. septembar 2017. godine

  Saopštenje za štampu 07. septembar 2017. godine

  Radna grupa za pitanja obrazovanja Priština, 07. septembar 2017. godine  Zgrada Skupštine, sala N-225 Radna grupa za pitanja obrazovanja danas je održala sastanak na kome je diskutovana reali...

 • Saopštenje za štampu 15. septembar 2017. godine

  Saopštenje za štampu 15. septembar 2017. godine

  Radna grupa za pitanja kulture Priština, 15. septembar 2017. godine  Zgrada Skupštine, sala N-2

 • Saopštenje za štampu 14. septembar 2017. godine

  Saopštenje za štampu 14. septembar 2017. godine

  Radna grupa za pitanja obrazovanja Priština, 14. septembar 2017. godine  Predsedavajući Radne

 • Saopštenje za štampu 07. septembar 2017. godine

  Saopštenje za štampu 07. septembar 2017. godine

  Radna grupa za pitanja obrazovanja Priština, 07. septembar 2017. godine  Zgrada Skupštine, sala

Najnovije Vesti