• ISastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  30. Avgust 2019, Priština Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan mesečni sastanak. Na sastanku predsedavajući Veća g. Živoin Žirković obavestio je članove o mogućnosti ...

 • ISastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  31. Jul 2019, Priština Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog preporuke radnih grupa. Nakon razmatranja preporuke su sa izmenama i dopunama jednoglasno usvoj...

 • ISastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

  Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

  25. jul 2019, Pristina Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku razmatrala je predlog preporuke od strane članova radne grupe. Nakon razmatranja članovi grupe su se složili da...

 • Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  30. Avgust 2019, Priština Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan mesečni sa

 • Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  31. Jul 2019, Priština Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je pre

 • Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

  Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja

  25. jul 2019, Pristina Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku razmatrala je

Najnovije Vesti