• ISastanak sa bosnjackom zajednicom

  Sastanak sa bosnjackom zajednicom

  22. maj 2019, Prizren Predstavnici bošnjačke zajednice u Veću održali su sastanak sa predstavničkim organizacijama bošnjačke zajednice učesnicama u procesu nominacije i ostalim predstavnici...

 • ISastanak radne grupe za pitanja kulture

  Sastanak radne grupe za pitanja kulture

  21. maj 2019, Priština Radna grupa za pitanja kulture održala je sastanak povodom obeležavanja Svetskog dana za kulturnu raznolikost za dijalog i razvoj. Na sastanku je prisustvovala g-đa. Esin...

 • ISastanak radne grupe za pitanja jezika

  Sastanak radne grupe za pitanja jezika

  21. maj 2019, Pristina Radna grupa za pitanja jezika danas je održala sastanak na kojem su učestvovali predstavnici iz Političke akademije za žene. Na sastanku je diskutovano o izazovima u spro...

 • Sastanak sa bosnjackom zajednicom

  Sastanak sa bosnjackom zajednicom

  22. maj 2019, Prizren Predstavnici bošnjačke zajednice u Veću održali su sastanak sa predstav

 • Sastanak radne grupe za pitanja kulture

  Sastanak radne grupe za pitanja kulture

  21. maj 2019, Priština Radna grupa za pitanja kulture održala je sastanak povodom obeležavanja

 • Sastanak radne grupe za pitanja jezika

  Sastanak radne grupe za pitanja jezika

  21. maj 2019, Pristina Radna grupa za pitanja jezika danas je održala sastanak na kojem su učes

Najnovije Vesti