• ISaopštenje za štampu 23. Maj 2018. godine

  Saopštenje za štampu 23. Maj 2018. godine

  Radna grupa za pitanja jezika Priština, 23 Maj 2018 godine Zgrada Skupštine, sala N-225  Radna grupa za pitanja jezika  održala je danas sastanak na kojem su članovi radne grupe diskutov...

 • ISaopštenje za štampu 22. Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 22. Maja 2018. godine

  Radna grupa za pitanja obrazovanja i radna grupa za zakonodavstvo Priština, 22. Maja 2018. godine  Zgrada Skupštine, sala N-302 Radna grupa za zakonodavstvo i radna grupa za pitanja obrazovanj...

 • ISaopštenje za štampu 14. Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 14. Maja 2018. godine

  Konsultativno veće za zajednice Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja Priština, 14. Maja 2018. godine   Konsultativno veće za zajednice uz podršku OEBS –a , organizov...

 • Saopštenje za štampu 23. Maj 2018. godine

  Saopštenje za štampu 23. Maj 2018. godine

  Radna grupa za pitanja jezika Priština, 23 Maj 2018 godine Zgrada Skupštine, sala N-225  R

 • Saopštenje za štampu 22. Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 22. Maja 2018. godine

  Radna grupa za pitanja obrazovanja i radna grupa za zakonodavstvo Priština, 22. Maja 2018. godine

 • Saopštenje za štampu 14. Maja 2018. godine

  Saopštenje za štampu 14. Maja 2018. godine

  Konsultativno veće za zajednice Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja Prišti

Najnovije Vesti