• ISastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  30. Jun 2020, Priština Foto iz Arhive Konsultativno veće za zajednice danas je održalo sastanak putem zoom platforme. Predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa izvestili su prisutne ...

 • ISastanak sa aškalijskom zajednicom

  Sastanak sa aškalijskom zajednicom

  23. jun 2020, Priština Predstavnici aškalijske zajednice u Veću održali su sastanak sa predstavničkim organizacijama aškalijske zajednice, učesnice u procesu nominacije, kao i sa predstavnic...

 • IJAVNO OBAVEŠTENJE

  JAVNO OBAVEŠTENJE

  REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTITREPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENTREPUBLIKA KOSOVO – KANCELARIJA PREDSEDNIKA SEKRETARIATI I KËSHILLIT KONSULTATIV PËR KOMUNITETESEKRETARIA...

 • Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

  30. Jun 2020, Priština Foto iz Arhive Konsultativno veće za zajednice danas je održalo sastan

 • Sastanak sa aškalijskom zajednicom

  Sastanak sa aškalijskom zajednicom

  23. jun 2020, Priština Predstavnici aškalijske zajednice u Veću održali su sastanak sa predst

 • JAVNO OBAVEŠTENJE

  JAVNO OBAVEŠTENJE

  REPUBLIKA E KOSOVËS – ZYRA E PRESIDENTITREPUBLIC OF KOSOVO – OFFICE OF THE PRESIDENTREPUBLIKA

Najnovije Vesti