OBAVEŠTENJE ZA APLICIRANJE ZA ČLANOVE VEĆA

 

 

 

Na osnovu člana 22 Statuta Konsultativnog veća za zajednice, koji je donesen putem dekreta Br. DNJ – 02 – 2017 predsednika Republike Kosovo, Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice 
OBJAVLJUJE JAVNO OBAVEŠTENJE

• Pozivaju se organizacije koje predstavljaju zajednice da podnesu zahtev za prijavljivanje, spisak kandidata za članove Konsultativnog veća za zajednice i spisak delegata sa pravom glasa.
• Pozivaju se lica koja pripadaju nevećinskim zajednicama na Kosovu, da se prijave pojedinačno za članove Konsultativnog veća ta zajednice.

Poslednji rok za prijavu:
Prijave se moraju predati u Sekretarijatu Veća do 04.07.2018. godine, u 16:00 časova. Prijave predate nakon ovog roka neće biti prihvaćene.

Kako da se prijavite:
Prijave možete slati:
• Elektronskom poštom
• Fizičkom predajom ili
• Putem redovne pošte na dole navedenu adresu:

Zgrada Skupštine, Kancelarija predsednika Republike Kosovo
Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice, kancelarija N-321, Priština, 10000, Kosovo

Ili kontaktirajte: Blerim N. Krasniqi
Telefon: +381 (038) 200 12 048
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

1. Prijava za organizaciju
2. Prijava za predlozenog kandidata od strane organizacije
3. Prijava za pojedinacnog kandidata
4. Spisak izjava
5. Spisak prioriteta
6. Spisak aktivnosti organizacije
7. Spisak kandidata za clanove veća
8. Procedure prijavljivanja i nominacija